» Regulamin konkursu filmowego

Kategorie

Waluta

Statystyka

 • Ilość produktów: 316
 • Ilość kategorii: 98
 • Ilość promocji: 0
 • Ilość nowości: 0
 • Aktualnie klientów na stronie: 1
 • Sklep odwiedziło: 29587 klientów
 • Sklep działa od: 27-01-2018

Kontakt

 • Agromilka sp.zo.o.
  NIP: 9252104264
 • E-mail:info@e-agromilka.pl
 • Telefon665 701 145
 • Godziny działania sklepucodziennie 8.00 - 16.00, w soboty 10.00 - 14.00

Regulamin konkursu filmowego

Data dodania: 26-02-2018

ORGANIZATOR 1. Organizatorem konkursu jest Agromilka sp.zo.o. Kropiwnik 1, 67-115 Bytom Odrzański, Biuro Handlowe Nowosolska 71, 67-100 Przyborów, Agromilka to Dystrybutor marki Kobzarenko, Kirovets, LKMZ, Boguslav , Gomselmasch. 2. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Konkurs zostanie przeprowadzony na terenie RP. CELE KONKURSU 1. Zachęcenie młodzieży do wykorzystania nowoczesnych urządzeń multimedialnych. 2. Promocja twórczego sposobu realizacji filmu. 3. Zachęcenie uczestników do aktywności artystycznej. 4. Promocja maszyn Kobzarenko i Kirovets. TEMAT KONKURSU Organizatorzy konkursu oczekują na filmy, których tematem będzie praca maszyn Kirovets i Kobzarenko oczami YTberów . ZASADY UCZESTNICTWA 1. Konkurs skierowany jest do twórców filmów o tematce rolniczej posiadających aktywne konto na portalu YT. 2. Prace konkursowe będą oceniane za pocą ilości polubień pod filmem po opublikowaniu na kanale organizatora. 3. Autorem filmu może być jedna osoba lub zespół. 4. Na konkurs każdy uczestnik lub zespół może przesłać jeden film. 5. Uczestnicy konkursu przesyłają link z filmem w formacie mp4. Z możliwością pobrania i opublikowania na kanale organizatora. 6. Czas projekcji nie przekracza 2 minut. 7. Na końcu filmu, prezentacji musi być umieszczona informacja o autorze/autorach: imię, nazwisko autora/autorów, z możliwością umieszczenia nazwy kanału oraz linku. 8. Twórcy filmu mogą wykorzystać dowolną technikę realizacji. 9. Dozwolona jest dowolna technika wykonania filmu przy użyciu dowolnego urządzenia multimedialnego, np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera. 10. Prace będą oceniane przez widzów na podstawie ilości polubień pod filmem autora. ZGŁOSZENIA 1. Konkurs rozpoczyna się od 1.02.2018 2. Prace konkursowe (link do pobrania) wraz z oświadczeniem należy składać do dnia 30.08 2018r. na adres: Milena.agromilka@gmail.com bądź drogą pocztową na adres Agromilka sp.zo.o Nowosolska 71, 67-100 Przyborów 3. Głosowanie na Kanale YT rozpocznie się 2.092018 roku i będzie trwać do 18.09.2018 (https://www.youtube.com/channel/UCwfi23pn8gH9VungSaDuRXQ/videos) 4. Wręczenie nagród 23.09.2018 podczas Agro Show 5. Do pracy musi zostać dołączone oświadczenie następującej treści: „Zgłoszony do konkursu film jest mojego autorstwa. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie zgłoszonego do konkursu filmu w celach promocyjnych przez Agromilka sp.zo.o. Oświadczam, że prawa autorskie dotyczące w/w materiałów przenoszę na Agromilka sp.zo.o. na wszystkich polach jego eksploatacji”. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy "O ochronie danych osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu, a także późniejszym wykorzystywaniem mojego dzieła. 6. W przypadku osób niepełnoletnich karta zgłoszenia oraz oświadczenie muszą zostać podpisane również przez przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna) autora. 7. W przypadku gdy autorem filmu jest grupa osób, oświadczenie musi wypełnić każdy z uczestników. KOMISJA KONKURSOWA 1. Prace spełniające kryteria niniejszego Regulaminu zostaną wybrane protokołem komisji konkursowej powołaną przez Organizatora. https://www.youtube.com/channel/UCwfi23pn8gH9VungSaDuRXQ/videos Komisja na podstawie ilości polubień filmów podsumuje konkurs. Skład Komisji 1. Magdalena Urbaniak 2. Agnieszka Konkiewicz 3. Milena Wieczorek W przypadku jednakowej ilości polubień głosowanie przeprowadzi komisja. OGŁOSZENIE WYNIKÓW 1. Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się do dnia 23 września 2018r podczas targów Agro SHOW. O formie i terminie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie do 20 września. 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora www.agromilka.pl. http://tractormania.pl/ http://przyczepyrolnicze.info/ http://traktory.info.pl/ 3. Organizator planuje przyznać nagrody główne dla zwycięzcy: Miejsce 1 Nagroda Pieniężna 3 tys. zł Miejsce 2 Nagroda Pieniężna 2 tys. zł Miejsce 3 Nagroda Pieniężna 1 tys. zł PRAWA AUTORSKIE 1. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać zachowań zabronionych przez prawo, niecenzuralnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej. 2. Organizator, w związku z przeniesieniem na niego praw autorskich do filmów przez uczestników, zastrzega sobie prawo do nieograniczonego kopiowania filmów i ich publicznej emisji w celach promocji, dlatego nadsyłane filmy nie mogą być zabezpieczane przed przegrywaniem. 3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku – zdjęć, wykonanych w związku z realizacją konkursu w materiałach promocyjnoinformacyjnych Organizatora. 4. . TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI 1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres Agromilka sp.zo.o. Kropiwnik 1, 67-115 Bytom Odrzański z dopiskiem „Reklamacja”. 2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika takie jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji (do doręczania listów), jak również dokładny opis i powód reklamacji. W przypadku braku potrzebnych informacji, Organizator zastrzega sobie prawo wezwania Uczestnika do uzupełnienia braków w terminie 7 (siedmiu) dni od daty takiego wezwania. Nieuzupełnienie przez Uczestnika braków uprawnia Organizatora do pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania. 3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie elektronicznej niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji. 4. Powyższe postanowienia nie wykluczają dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Uczestnika na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa


Przejdź do strony głównej